همواره به دنبال کیفیت هستیم

شرکت نصب نیروی ایران در سال 1370 آغاز به کار و فعالیت خود را در زمینه مهندسی، عملیاتی، بهینه سازی، تحقیقی و فعالیتهای تعمیراتی صنایع نیروگاهی، نفت و گاز و واحدهای نیتروژن شروع کرد. در سالهای اولیه، فعالیت اساسی شرکت شامل خدمات ساخت قطعات، نصب و راهاندازی بخشهایی از صنایع پتروشیمی و نیروگاه ها بود که در این راه توانستیم با ارائه بهترین خدمات و توانایی مهندسی همراه با صرفه جویی قابل توجه در بخشهای مختلف صنایع گامی در جهت رفع نیاز صنعت کشور برداریم. با تجربه و پشتوانه دانش فنی و نیرومتخصص، این شرکت از سال 1388 به ساخت و تولید توربینهای بخار به عنوان اولین سازنده در ایران اقدام نمود و هم اکنون با دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی به روز دنیا، فرآیند طراحی و ساخت توربینهای بخار تا 6 مگاوات را بصورت کامل در مجموعه داخلی خود انجام میدهد.
  • از سال 1370 تا 1380 کسب مقام اول در رضایتمندی مشتری
  • از سال 1370 تا 1380 کسب مقام اول در رضایتمندی مشتری
  • از سال 1370 تا 1380 کسب مقام اول در رضایتمندی مشتری
  • از سال 1370 تا 1380 کسب مقام اول در رضایتمندی مشتری
  • از سال 1370 تا 1380 کسب مقام اول در رضایتمندی مشتری
  • از سال 1370 تا 1380 کسب مقام اول در رضایتمندی مشتری