Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency    Super Duty    High Quality     API 610 & 611 & 612     Competitive Price      High Reliability & Availability     24/7 Support     2 Year Guarantee    20 Year Warranty    High Efficiency   

محصولات ما

خدمات ما

مهندسی

طراحی و تحلیل، تحقیق و توسعه

تامین، تعمیرات اساسی و اورهال

یکی از بخشهای مهم این شرکت در حوزه اورهال، مونتاژ-دمونتاژ، تعمیرات، بازسازی و تامین قطعات توربینهای بخار، کمپرسورها...

بازرسی

بازرسی فاز II & I بر اساس استاندارد API و تهیه شرح کار تعمیر

خدمات میدانی

شرکت نصب نیروی ایران با بیش از 3 دهه تجربه و حضور در خط مقدم ارائه خدمات فنی-مهندسی و با تکیه بر دانش فنی، نیروی...

حوزه های اصلی کسب و کار شرکت نصب نیروی ایران

پتروشیمی

پتروشیمی ها به دلیل نیاز به تجهیزات با قابلیت اطمینان بالا از توربین های بخارجهت راه اندازی و تأمین قدرت مورد نیاز تجهیزات دوار بهره برداری می کنند.

صنایع

توربین بخار به عنوان محرک تولید قدرت در صنایع مختلف بهره برداری می شود.

همچنین جهت تأمین برق در صنایع دارای گرما و یا بخار اتلافی ، این شرکت تمامی خدمات مورد نیاز،از جمله خدمات مشاوره،ارائه طرح های توجیه پذیر اقتصادی تا طراحی ، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاه بخار مقیاس کوچک و متوسط به روش بازیابی و بدون مصرف سوخت را ارائه می نماید.

نفت و گاز

صنایع بالادستی و پایین دستی در حوزه نفت و گاز بطور گسترده از توربین های بخاربه عنوان محرک پمپ ها، کمپسورها، فن ها و ژنراتورهای تولید برق به عنوان مطمئن ترین درایور بهره برداری می کنند.

نیروگاه های بازیاب حرارت

شرکت نصب نیروی ایران مفتخر است به عنوان پیشتاز و اولین خدمات دهنده پروژه های ساخت نیروگاه بازیاب حرارت در مقیاس کوچک و متوسط در پلتفرم های استاندارد به سرمایه گذاران و متقاضیان این حوزه خدمت رسانی نماید.

فرصت‌های شغلی

شرکت نصب نیرو ایران با اتکا به نیروی انسانی خود توانسته است موفقیت های بی شماری را بدست آورد، از این رو جذب افراد متخصص همواره از راهبردهای این شرکت بوده است. ما با ایجاد فرصت های شغلی متنوع برای عموم کارشناسان و دانش آموختگان، راه را برای پیشرفت اشخاص و همچنین توسعه ی سازمان خود آسان کرده ایم.