پمپ 320 – 80

این پمپ از نوع سانتریفیوژ OHZ می باشد که بر اساس استاندارد API610 با بکارگیری ویژگی های طراحی مکانیکی برای قابلیت اطمینان مناسب و عملکرد پایدار تولید و عرضه می گردد.

مشخصات فنی

Power (kw) Flow (m3/h) Head (m) Flange class Specific gravity Max. Suction temperature (°C) Impeller diameter (mm) Approximate Weight (kg)
40 100 100-150 300 0.8 390 320 280

جنس مواد

Part Name Impeller Shaft Cartridge Stuffing Box Volute Casing Bush Sleeve
Apply Material Stainless Steel 316 Mo 40 Ck 45 Steel A 216 Stainless Steel 420 VCN 150

مشخصات ابعادی

Net weight (kg) B1 B A1 A Parameter
280 317 580 527 751 Dimension (mm)