پروژه شماره دو

نام پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور
قرارداد EPC
مکان استان مرکزی، شهرستان زرندیه، کیلومتر ۴۳ آزادراه تهران – ساوه
مشتری شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر
نوع مهندسی، ساخت، نصب و راه‌اندازی
ظرفیت (قرارداد) 345 مگاوات در شرایط ایزو
واحد 1*345MW
وضعیت در دست اجرا

پیرو مذاکرات با شرکت “تولید و گسترش برق امیرکبیر” به عنوان کارفرما و به منظور احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور و متعاقب آن ارائه پیشنهاد شرکت نصب نیرو ایران، قرارداد این پروژه در مرداد ماه 1396 امضاء و اجرای پروژه به شرکت نصب نیرو ایران محول شد.
این پروژه شامل مهندسی، ساخت، نصب و راه‌اندازی در محل کنونی نیروگاه گازی رودشور واقع در استان مرکزی است.

نام پروژه: –
سال شروع پروژه: –
مدت زمان قرارداد: –
نوع قرارداد:
تعداد واحدهای بهره‌برداری شده: –