واگذاری نمایندگی فروش تولیدات شرکت نصب نیروی ایران به شرکت کالای پتروشیمی

بنا بر این تواهمنامه مقرر شد؛ نمایندگی انحصاری فروش کلیه محصولات و تولیدات شرکت نصب نیروی ایران با مدیریت جعفر رحمان نیا در صنایع گاز و پتروشیمی به مدت یک سال به شرکت کالای پتروشیمی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 148858 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران شماره اقتصادی 411115749565 و شناسه ملی به شماره 10101917183 و به نشانی تهران – میدان هفت تیر – خیابان کریم خان زند پلاک 34 تلفن 88821604 به مدیریت عاملی آقای حسین ادیب واگذار شود.