توربین TY

توربین TY نصب نیروی ایران طبق استاندارد API611 با حداکثر قدرت 3490 اسب بخار (2600 کیلووات) در دسترس می باشد.

مشخصات فنی

Disk type Exhaust steam pressure (Psig/bar) Inlet steam temperature (°F /°C) Inlet steam pressure (Psig/bar) Exhaust size Inlet size Turbine speed (rpm) Power output (kW)
Curtis ≤ 90/6 ≤ 878/470 ≤ 710/49 12″ 6″ ≤ 5000 2600

مشخصات ابعادی

Net weight (kg) B1 B A1 A Parameter
1300 1013 1258 559 1706 Dimension (mm)
برچسب ها: