توربین FY

کوچکترین توربین نصب نیروی ایران طبق استاندارد API611 با قابلیت اطمینان بالا در 3 مدل مختلف جهت انطباق با شرایط بخار موجود و کاربرد مورد نظر با حداکثر قدرت 240 اسب بخار ( 180 کیلووات ) در دسترس می باشد.

مشخصات فنی

Rotor type Exhaust steam pressure (Psig/bar) Inlet steam temperature (°F /°C) Inlet steam pressure (Psig/bar) Exhaust size Inlet size Turbine speed (rpm) Power output (kW)
Bucket ≤ 60/4 ≤ 716/380 ≤ 600/41 4″ 2″-2.5″ ≤ 3200 180

مشخصات ابعادی

Net weight (kg) B1 B A1 A Parameter
400 665 710 331 985 Dimension (mm)
برچسب ها: