توربین BSY

توربین BSY نصب نیروی ایران طبق استاندارد API611 که در مدل های مختلف با حداکثر قدرت 400 اسب بخار (300 کیلووات) در دسترس می باشد.

مشخصات فنی

Disk type Exhaust steam pressure (Psig/bar) Inlet steam temperature (°F /°C) Inlet steam pressure (Psig/bar) Exhaust size Inlet size Turbine speed (rpm) Power output (kW)
Bucket ≤ 90/6 ≤ 770/410 ≤ 710/49 6″ 4″ ≤ 6200 300

مشخصات ابعادی

Net weight (kg) B1 B A1 A Parameter
1000 836 1068 432 1484 Dimension (mm)
برچسب ها: