توربین 2TY

توربین 2TY بزرگترین توربین تک استیج نصب نیروی ایران طبق استاندارد API611 است که با حداکثر قدرت 6440 اسب بخار (4800 کیلووات) در دسترس می باشد. همچنین این توربین قابلیت استفاده به دو صورت Back Pressure Turbine و Turbine Condensing را میتواند داشته باشد.

مشخصات فنی

Disk type Exhaust steam pressure (Psig/bar) Inlet steam temperature (°F /°C) Inlet steam pressure (Psig/bar) Exhaust size Inlet size Turbine speed (rpm) Power output (kW)
Curtis ≤ 60/4 ≤ 770/410 ≤ 710/49 20″ 6″ ≤ 6200 4800

مشخصات ابعادی

Net weight (kg) B1 B A1 A Parameter
1350 1203 1190 500 1364 Dimension (mm)
برچسب ها: