پمپ 80-320
این پمپ از نوع OHZ می باشد که بر اساس استاندارد API610 می باشد و با بکارگیری ویژگی های طراحی مکانیکی برای قابلیت اطمینان مناسب و عملکرد پایدار تولید و عرضه می شود

اطلاعات عمومی

Power (kw)

Flow m3/h

Head m

Flange class

Specifi gravity

Max. Sucktion temperature

Impeller diameter mm

Approximate Weight kg

40

100

100-150

300

0.8

390 °C

320

280

جدول مواد

Part Name

Impeller

Shaft

Cartridge

Stuffing Box

Volute Casing

Bush Sleeve

Apply Material

Stainless Steel 316

Mo 40

Ck 45

Steel A 216

Stainless Steel 420

VCN 150

جدول ابعاد

Parameter

A

A1

B

B1

Net Weight kg

Dimension mm

751

527

580

317

280

 

محصولات

توربین
}
پمپ
SUPER DUTY HIGH QUALITY API 610 & 611 GOOD PRICE RELIABILITY NEAR 100% 24 hr FREE CALL 2 YEAR GUARANTY 20 YEAR WARRANTY HIGH EFFICIENCY