وضعیت مشتری عنوان ردیف

انجام شده

شرکت ملی استخراج مس سرچشمه

تعمیر تجهیزات ، ساخت و پوشش با آلیاژ فوق العاده برای تیغه های ثابت از نوع G FRAME 5 توربین گازی

1

انجام شده نیروگاه کنگان گیربکس و بیرینگ ساخت توربین گازی هیتاچی 2
انجام شده شرکت ملی استخراج مس سرچشمه تولید نازل از نوع GE Frame 5 توربین گازی 3
انجام شده شرکت ملی پالایش و پخش نفتی ساخت کامل Tree Steam Turbine(برای اولین مرتبه در ایران) 4
انجام شده پالایشگاه آبادان ساخت 16 مجموعه توربین بخار با قدرت 100 اسب بخار و پمپ های همراه 5
انجام شده شرکت ملی پالایش و پخش نفتی ساخت یک مجموعه توربین بخار 1300 اسب بخار 6
انجام شده پتروشیمی رازی ساخت یک مجموعه توربین بخار 1200 کیلو واتی SY 7
انجام شده پتکو ساخت 2 مجموعه توربین بخار 550 کیلوواتی SY 8
انجام شده پالایشگاه آبادان تولید روتور از VOGEL STEAM TURBINE1300 کیلو وات 9
انجام شده پالایشگاه آبادان TURBINE COMPPERSOR Redesigning for no. 14 GPR cracker unit of VOGEL. 10
انجام شده پالایشگاه آبادان ساخت 945 تیغه و پوشش از توربین بخار ردیف 1 به 6 با فشار بالا 11
انجام شده پتروشیمی اراک نظارت و اجرا داغ بازرسی از نوع GE FRAME 6 ALESTOM توربین گازی 35 مگاوات 12
انجام شده شرکت بازرگانی پالایش وپخش ایران ساخت یک مجموعه توربین بخار 100 کیلو واتی FY 13
انجام شده شرکت بازرگانی پالایش وپخش ایران ساخت یک مجموعه توربین بخار 1200 کیلو واتی SY 14
انجام شده پالایشگاه آبادان ساخت 8 مجموعه توربین بخار 50 کیلو واتی FY 15
انجام شده پالایشگاه آبادان ساخت 4 مجموعه توربین بخار 150 کیلو واتی FY 16
انجام شده پالایشگاه آبادان ساخت 4 مجموعه توربین بخار 180 کیلو واتی FY 17
انجام شده پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخت 3 مجموعه توربین بخار 1600 کیلو واتی 3SY 18
انجام شده پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخت 2 مجموعه توربین بخار 40 کیلو واتی FY 19
انجام شده پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخت 1 مجموعه توربین بخار 150 کیلو واتی 2FY 20
انجام شده پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخت 1 مجموعه توربین بخار 100 کیلو واتی 2FY 21
انجام شده پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخت 1 مجموعه توربین بخار 850 کیلو واتی 3SY 22
انجام شده پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخت 1 مجموعه توربین بخار 260 کیلو واتی SY 23
 

محصولات

توربین
}
پمپ
SUPER DUTY HIGH QUALITY API 610 & 611 GOOD PRICE RELIABILITY NEAR 100% 24 hr FREE CALL 2 YEAR GUARANTY 20 YEAR WARRANTY HIGH EFFICIENCY